Share

Homoseksuwalidad… at kalinisang-puri

Matagal na panahon ding iniwasan ko ang chastity dahil iniisip ko na sagabal ito sa aking kalayaan. Ngunit, ito palan ang naging dahilan kung bakit hindi ko nararanasan ang kasiyahan at tuwa na itinala ng Diyos, isang bagay na naisasabuhay ko na ngayon dahil nagsisikap ako na maging chaste.

Ang Paghahanap sa Katotohanan
Malaking bahagi ng aking kwento ang pagkakaroon ng same-sex attractions at transgender inclinations. Kaya alam ko sa sarili ko na dapat lubusan kong maunawaan ang chastity dahil magkakaiba ang mga sinsabi sa akin tungkol dito. May mga Kristiyano na nagsasabi na dapat akong maghanap ng boyfriend dahil isa akong “Kristiyanong bading”. Meron namang nagsasabi na dapat kung habulin ang kabuuan ng mga birtud / kabutihan (kung saan kabilang ang chastity). Sa mga magkasalungat na mga ideya na ito, napaisip ako: “Paanong parehas silang tama?”

Maliban dyan, hindi ko na kayang lokohin ang aking sarili at magkunwari na tunay na bukas ako sa tawag ng pagiging banal habang sabay na sarado sa landas ng kabutihan. Nagising ako ng maunawaan ko na ang Simbahan ay hindi nagiimbento ngunit nagtataguyod mismo ng katotohanan.

Para sa Lahat ng Tao
Matapos kong maunawaan na ang chastity ay para sa lahat (hindi lamang para sa mga katulad ko), saka ko lamang naintindihan na nalinlang ako sa kwento na ako ay isang biktima; na inaapi ng Simbahan ang mga katulad ko, Yung totoo, ako pala ang tumatalikod sa simbahan! Lalo akong naghangad na malaman ang totoo. Napatanong ako: ano pa ba ang mga maling napaniwalaan ko? Sa pagpapakumbabang iyon, dun ako naliwanagan.

Pakatapos nito, natutunan ko na ang chastity ay iba sa abstinenceo celibacy, na ito pala ay tungkol sa kung gaano ko bubuksan ang puso ko sa Panginoon. Dati, sinisisi ko ang ibang tao, pero napagtanto ko na ito ay mas tungkol sa desisyon ko na mahalin ang Diyos ng lubusan. Nabigla ako sa realisasyon na ito. Dati mas binibigyan ko ng halaga ang panlabas na anyo ng isang Katolikong Sarado kaysa ang baguhin ang aking saloloobin para sa kabanalan.

Natutunan ko din na ang pagiging mabuti sa isang aspeto ng ating buhay ay hindi dapat na mangahulugan na papabayaan na ang iba. Nakakalungkot mang isipin, ngunit may mga kilala akong mga Katoliko na ganito ang pag-iisip. Naging motibasyon ko ito upang mag-aya ng mga tao para tahakin ang landas upang tuklasin ang tunay na kabanalan — hindi parte parte ngunit sa kabuuhan.

Paggalang at Pagbibigay Pugay sa Banal na Tagapaglikha
Tuluyan ko nang tinanggap na ang Diyos ang aking Dakilang Tagapaglikha, at upang mahalin ko siya ng mas kumpleto, kailangan ko ring paghirapan na igalang at magpugay sa kanyang obra (ang mga nilikha). Sa pamamagitan nito, nakita ko na ang isang konkretong pamamaraan patungo sa pagiging banal (at pag iwas sa kasalanan). Nakatulong ito sapagkat kung wala akong matibay na pang unawa, paano ako magiging sigurado sa direksyon na aking tatahakin? Mainam na rin na ang pananaw ko sa kabanalan ay nabago mula sa mga panlabas na aktong Katoliko patungo sa pag iwan ng aking sariling makamundong pangangailangan (patuloy na pagsasa Diyos ng aking kusa) sa lahat ng pagkakataon na ang aking mga pangangailangan ay makakahadlang sa kalooban ng Diyos patungkol sa mga nilikha.

Ang Ayos ng mga Nilikha at Ang Kanilang Pagkakaugnay
Kahit na mayroon akong mga atraksyong sekswal o pagkakagusto sa kapwa lalaki, pwede ko siyang maging, sa pinakamabuting paraan, matalik na kaibigan at wala ng iba pa. Bakit? Dahil naging mas mahalaga sa akin ang paggalang sa pagkakalikha ng Diyos sa tao keysa sa pagpukaw ng aking mga pagnanasa lamang (o iba pang pangangailangan na nakabase lamang sa aking ideya na kung sjno ako. Hindi ako aabot sa ganitong punto kung patuloy ko pa ring iisipin na ginawa ako ng Diyos na “maging ganito” [na sa isang punto’y inakala kong galing sa aking konsiyensiya yun pala’y repleksyon lamang ng aking mga pagnanasa at makamundong pangangailangan]).

At ang hindi ko inaasahang naging pagbabago sa akin ay ang pagkahina ng sekswal o romantikong pagkakagusto sa kapwa lalaki at transgender inclinations. Kailanman ay hindi ko to inasam o pinagdasal man lamang. Ngunit kusa koi tong nakamtam bilang resulta ng pagpapalaya ko sa aking mga makamundong pagnanasa, kasabay ng pag puno ko ng aking puso ng Panginoon, ang Taong pinakanagmamahal sa akin ng lubusan. Nararanasan ko na ngayon ang lubos na kaligayahan. Umaasa ako at ipinagdarasal na sana maranasan din ito ng iba.

___________________________

Hudson Byblow is a Catholic speaker, author, and consultant who lives in the Midwest where he has a career in education. He has presented at National and International conferences in the United States and Canada and also presents to clergy, schools, and parishes. Additionally, Hudson serves as a consultant to various Catholic agencies, speakers, and educators. His website is www.hudsonbyblow.com and he can be booked by emailing info@hudsonbyblow.com.

 

Related Resources

How to Find Your Soulmate without Losing Your Soul
By: Jason and Crystalina Evert
The Dating Blueprint
By: Jason Evert
Saint John Paul the Great: His Five Loves
By: Jason Evert
If You Really Loved Me
By: Jason Evert
Eclipse of the Body
By: Christopher West
Pure Love (Catholic version)
By: Jason Evert
Pure Womanhood (Catholic version)
By: Crystalina Evert
Pure Manhood (Catholic version)
By: Jason Evert
Purity 365
By: Jason Evert
The Dating Project Bundle